Hem
CD och USB med Birgers arbeten finns att köpa. (gårdarna på en CD/USB och torpen på en annan CD/USB)


"Familjer på gårdarna i Alseda socken från ca 1540 till 2010"


"Torp- och Backstugor i Alseda socken"


Pris:  CD - 200:-     USB - 250:-


Kontakta Birger Johansson

på tel.0383-151 47  eller  073-441 60 35

via e-mail: birgerjohansson559@gmail.com

Alsedaboken


Pris 200 kr

Boken kan köpas i Björns Bokhandel, Vetlanda

         eller av styrelsemedlemmar           bl.a. ordf. Birger Johansson

tel. 0383-151 47
  Föreningens styrelse:


  Birger Johansson, ordförande              

  Kjell Johansson, vice ordförande         

  Tomas Granlund, kassör

  Lisbeth Airosto, sekreterare

  Lena Lööf, vice sekreterare 

  Monica Wennerholm, webbansvarig
  Heinz Ekvall, styrelseledamot

  Jonas Andersson, styrelseledamot

  Ingemar Wernersson, styrelseledamot

  Mikaela Steinbach, suppleant

  Caroline Ljungström, suppleant

 


GÅRDAR i ALSEDA SOCKEN


Föreningen har under en längre tid tagit fram gamla och nya fotografier av boningshusen, samt gammal och ny information om gårdarna i Alseda socken.


Detta material har nu tryckts och distribuerats till de som beställt.

Det finns ett antal extra pärmar upptryckta, så kommer du underfund med att du skulle vilja köpa något av materialet,

Ta kontakt med:   Birger Johansson

0383-151 47 eller 073 - 441 60 35, birgerjohansson559@gmail.com.

för prisuppgift


1. Alseda                                       7 st blad

2. Appelhester                               3 st blad

3. Björkholm                                  6 st blad

4. Germunderyd                            3 st blad

5. Holsby                                       9 st blad

6. Hulta, Salvaryd                          5 st blad

7. Hässle                                       5 st blad

8. Högakull                                    5 st blad

9. Lammåsa                                  6 st blad

10. Möcklarp                                 4 st blad

11. Nyaby                                      3 st blad

12. Repperda                                9 st blad

13. Språklaretorp, Granstorp        7 st blad

14. Slättåkra                                  6 st blad

15. Sunnerskog, Kulla                   4 st blad

16. Vagnshester, Prästorp, Lena  6 st blad

17. Wrånghult, Knapnöte              3 st blad

18. Ämmaryd                                8 st blad

19. Ödshult                                   3 st bladVi kommer att lägga in torp och backstugor på en karta. Kartan hittar ni via länken nedan.
Studiecirkel om boken

I DET LJUSA SMÅLAND

anordnas i Alseda Hembygdsgård

Anmälan mm genom Studieförbundet Vuxenskolan i Vetlanda, tel. 0383-14945
GRÖTFEST

i

BYGDEGÅRDEN
Söndag 15 Oktober 2023


kl. 15.00

i

Alseda Bygdegård
Aspö

 


Ola Korsfeldt

berättar om

"Kalle i Dillen"


Lotterier

Servering av gammaldags rågmjölsgröt,

med hembakat rågbröd.
Givetvis blir det kaffe på maten också.


Välkomna!Alla aktiviteter sker som vanligt 
I samarbete med Studieförbundet VuxenskolanPS!
Ni vet väl om att Studieförbundet Vuxenskolan ordnar studiecirklar om boken

"I det ljusa Småland"

under hösten.

Kontakta Studieförbundet Vuxenskolan

för mer information.

Tel.0383-149 45

Medlemsavgiften är 100:- per person.

Den och eventuell gåva betalas till Alseda Hembygdsförening på föreningens
bankgironr 470-8145    eller

plusgironr 163 04 69-3.
 

 

 

Verksamhet 2023 
Välkomna!


 • 12 mars 15.00  Årsmöte i Alseda Bygdegård
 • 23 april 10.00  Byavandring Holsby samhälle. Samling vid korgaffären (korsningen Vetlandaväge-Skedevägen). Medtag kaffekorg!
 • 8 maj  14.00  Vårstädning på Skeagärdet
 • 21 maj kl. 09.00 Gökotta på Skeagärdet med SPF-kören.
 • 19 juni  14.00  Midsommarslåtter (Ändras efter vädret)
 • 24 juni  16.00 Friluftsgudstjänst tillsammans med Alseda församling.  Planeras, men Kyrkan har inte 
  planerat så långt än.  Ta med kaffekorg.                        Vid regn är gudstjänsten i Alseda kyrka.
 • 11 juli  17.00-20.00 Våffelkväll med tidningsläsning
  • 25 juli  17.00-20.00 Våffelkväll med tidningsläsning
  • 13 aug  11.00-14.00 Alsedadagen med aktiviteter och underhållning på Skeagärdet
  • 17 sep 14.00 Repris av vårens byavandring i Holsby by. Samling vid korgaffären (korsningen Vetlandavägen-Skedevägen). Medtag kaffekorg!
  • 15 okt   15.00   Grötfest i Bygdegården, Aspö
                       Underhållning

   

           I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan


  Verksamhetsberättelse för

  Alseda Hembygdsförening 2021

  Under verksamhetsåret har styrelsen haft tre protokollförda sammanträden, samt träffats för vårstädning och midsommarslåtter på Skeagärdet.


  Medlemsavgiften har varit 100 kronor. Medlemsantalet är 245 medlemmar. Resultatmässigt blev det ännu ett bra år, mycket tack vare generösa givare till minne av de under året bortgångna medlemmarna Gun-Britt Aronsson och Sven Aronsson. (Se resultatrapport och balansräkning).


  Årsmötet hölls den 10 oktober i bygdegården, Aspö, där Lisbeth Pahnke-Airosto berättade om sitt författarskap och om sin nya barnbok. Anledningen till detta sena datum för årsmötet var den rådande coronapandemisituationen. Föreningen har haft en begränsad verksamhet under året, men har ändå kunnat genomföra öppet hus med tidningsläsning under två kvällar i juli och en mycket uppskattad byavandring i Sunnerskog i september med guidning av Jonas Dahlberg och Kjell Johansson. Den traditionella grötfesten under hösten kunde anordnas i samband med årsmötet.


  En lista på föreningens inventarier finns nu i digital form, på USB-minne och skiva, tack vare en fin insats av Birgitta Isaksson, Appelhester, som skrivit av och fört över de gamla befintliga listorna.


  Lekplatsen bakom kyrkstallarna kommer att få ny utformning till glädje för traktens barn, och det är Alseda IK och en intressegrupp med föräldrar som jobbar med det. För detta ändamål har skrivits ett nyttjanderättsavtal mellan Alseda Hembygdsförening och Alseda Idrottsförening.


  Åtta kyrkbänkar har inköpts från missionshuset i Ekekull, och de förvaras nu i föreningens utrymmen i kyrkstallarna.


  Beträffande kommunens projekt ”Översiktsplan 2040” inväntar vi information om hur arbetet fortskrider. Alseda kommundelsråd har lämnat in en sammanställning på det vi fått fram i vårt område, gällande handel, service, mötesplatser mm.


  Det finns anledning att se hoppfullt på framtiden, nu när restriktionerna på grund av coronapandemin inte längre tycks behövas, och vi hoppas kunna genomföra ett mera normalt verksamhetsår under 2022, med många trevliga aktiviteter.


  Vill du ge en gåva till Alseda Hembygdsförening är föreningens bankgironr 470-8145 och plusgiro

  nr är 163 04 69-3.


  Alseda Hembygdsförening samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.

  Skeagärdet


  .Alseda hembygdsgård ligger i Vetlanda kommun i Jönköpings län.

  Vår hembygdsgård. Skeagärdet är belägen ca 14 km öster om Vetlanda i Alseda kyrkby.


  Fortsättning följer ...